Vollsmoses Vuggevise

Vollsmoses Vuggevise var en CD og event realiseret gennem et 6 ugers ophold i bydelen.

Anonyme kvinder bosat i Vollsmose i Odense sang 14 vuggeviser på forskellige modersmål som f. eks. vietnamesisk, arabisk og fransk. I tre aftner blev vuggeviserne afspillet højt, fra bilhøjtalere mellem boligblokkene i området. Dette var i samarbejde med områdets unge mænd, der stillede deres biler med megaanlæg til rådighed. Multikulturelt Kvindeprojekt syede en kæmpe pude, hvorfra vuggeviserne kunne høres på udstillingen vist fra C.U.D.I´s lejlighed.

Lavet til
C.U.D.I., Center for urbanitet, dialog og information, Vollsmose, 2000.
Ved kunstnerene Lasse Lau og Lise Skou.

Præsenteret på
Peep radio, North udstillingssted, 2000
CUDI, Brandts klædefabrik, 2001
Take of 20:01, Aarhus Kunstmuseeum, 2001

Baggrund
Projektet udfordrede Vollsmoses beboere til at samarbejde, og var direkte afhængig af dette for at lykkedes. Først og fremmest blev kvinderne udfordret til at synge. Dette krævede mod og åbenhed i forhold til kultur og religion. Det var en chance for dem, at vende den stereotype kritik, der angriber kvinderne for ikke at integrere sig i samfundet, p.g.a. deres indadvendthed mod familielivet. Netop disse kritikpunkter, vendes til kvaliteter gennem vuggeviserne, der repræsenterer en kvindelig, moderlig, trøstende og beroligende resurse. 
Til at sprede sangene til området, fik de lokale unge mænd hovedrollen. De blev bedt om at spille vuggeviserne fra deres bilers store højtalere, og kunne derved vise, at de er andet og mere end hooligans.
Projektets grundlæggende idé var, at bruge de allerede eksisterende resurser der er i området til at lave et poetisk forslag til “en alternativ konfliktløsning” for Vollsmose, i kølvandet på sommerens konflikter. Kvinders sang og mænds biler med store højtalere bliver forenet i, billedlig talt, at synge området til ro.